Najnowsze wiadomości

Jak opisać przedmiot przetargu?

Jeśli przetarg dotyczy znacznych kwot, zwraca się szczególną uwagę na jego bezstronność. Konieczne może być powołanie tak zwanej komisji...